O projektu

Název projektu:

Implementace mapových dovedností do geografické výuky v rámci nižšího sekundárního vzdělávání

(TA ČR výzvy ÉTA 2: TL02000114)

 

Doba řešení:

2019–2022

 

Participující instituce:

Katedra geografie (Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem),
Kartografie Praha, a. s.

Instituce aplikačních garantů:

Základní škola a Mateřská škola Teplice, Koperníkova 2592,
Gymnázium Kadaň

 

Cíle projektu:

Cílem projektu je efektivní implementace didaktických pomůcek k rozvoji mapových dovedností do současné struktury českého geografického vzdělávání v rámci tříd druhého stupně základních škol a nižších ročníků víceletého gymnázia, konkrétně:

1) diskutovat prostřednictvím platformy učitelů, vydavatelů, kartografů a dalších autorů školních kartografických děl možnosti rozšíření inovace v podobě speciálního školního atlasu pro tuto věkovou kategorii,

2) otestovat ve školní praxi nově vzniklý žákovský atlas a na něj vázané didaktické pomůcky, zejména pracovní sešit,

3) navrhnout a realizovat další didaktickou pomůcku, tj. příručku učitele,

4) otestovat ve školní praxi tento unikátní systém 3 didaktických pomůcek a zhodnotit jeho další možnosti a přínos.