Workshopy

Rádi bychom vás také pozvali na úvodní workshop, kde bude atlas představen a pro zájemce bude možnost zapojit se do týmu, který se bude podílet na práci související s tímto projektem. Setkání se bude konat v 10. října 2019 ve 13 hodin v kampusu UJEP. V případě dalších dotazů kontaktuje prosím pana Petra Trahorsche: 

Mapové dovednosti v geografické výuce druhého stupně ZŠ (Workshop I)

Kdy: čtvrtek 10. 10. 2019, 13–17 hodin s dvěma přestávkami registrace bude probíhat od 12.30 hodin

Kde: Přírodovědecká fakulta UJEP v Ústí nad Labem (bude upřesněno přihlášeným účastníkům v rámci 2. cirkuláře)

Cílem workshopu je vytvořit komunikační platformu s následnou diskuzí mezi učiteli zeměpisu, vydavateli školních (kartografických) pomůcek a oborovými didaktiky, která pomůže zkvalitnit kartografické pomůcky pro potřeby školní praxe na druhém stupni základních škol a na víceletých gymnáziích.

Předpokládání účastníci:

  • vydavatelé školních (kartografických) pomůcek pro druhý stupeň ZŠ (Kartografie Praha, Fraus aj.),
  • oboroví didaktici z českých univerzit (UJEP v Ústí nad Labem, UK, MU aj.),
  • učitelé zeměpisu druhého stupně ZŠ a víceletých gymnázií

Předpokládaný program:

  • Představení nového Žákovského atlasu a doprovodného pracovního sešitu autory (Lenka Olivová a Jan Ptáček, Kartografie Praha)
  • Diskuze úlohy školního atlasu a kvality současných školních atlasů (význam, role ve vzdělávání atd.), požadavky zúčastněných na školní atlas v rámci sekundárního vzdělávání
  • Práce s ŽA a jeho pracovním sešitem (možnosti tvorby úloh, kombinace více zdrojů informací, možné didaktické uchopení ukázkového tématu; ukázky konkrétních úloh, pracovní list, ukázky výsledků žáků z výuky apod.)
  • Diskuze koncepce a obsahu učitelské příručky k ŽA (obsah, doporučení, úlohy)
  • Společný závěr (všichni)

Forma:

Část programu bude společná pro všechny účastníky akce, část programu proběhne v menších skupinách, aby si měli účastníci možnost vyzkoušet atlas a pracovní sešit v praxi.

Každý účastník workshopu obdrží balíček, jehož součástí bude nový Žákovský atlas a pracovní sešit.

Kontaktní osoba: Mgr. Petr Trahorsch, petr.trahorsch@ujep.cz, tel.: +420 721 609 753.