Geografie >> Odkazy

Při hledání informací na internetu člověk často narazí na užitečné odkazy, proto se nelze divit, že seznam časem narůstá a je nutné jej i strukturovat. Odkazy jsou zaměřeny především na geografii a kartografii; ty, které jsou spojené především s problematikou estetiky, jsou k dispozici přímo v sekci estetika; ty, které jsou spojené s problematikou mentálních map, jsou k dispozici v sekci mentální mapy.

Informační zdroje, knihovny, mapové sbírky, časopisy

Katalogy a databáze pod Národní knihovnou Praha (NKP) http://nkp.cz
Městská knihovna v Praze http://mlp.cz
Geografická knihovna UK ( OPAC) http://ucebny.natur.cuni.cz/gk/
Knihovna Technické univerzity ve Vídni http://www.ub.tuwien.ac.at/
Knihovna Univerzity ve Vídni http://www.ub.univie.ac.at/
Rakouská národní knihovna http://www.onb.ac.at/
Bavorská státní knihovna http://www.bsb-muenchen.de/
Knihovna/archiv Leibniz-Institutu v Lipsku http://www.ifl-leipzig.de/de/bibliothek-archiv.html
Univerzitní knihovna v Lipsku (Albertina) http://www.ub.uni-leipzig.de/
Mapová sbírka UK http://www.natur.cuni.cz/mapcol/
Knihovna a mapová sbírka ETH Zürich     http://www.ethbib.ethz.ch/ks/
Harvardská mapová sbírka http://hcl.harvard.edu/libraries/maps/
Kartografické listy (ročenka) http://gis.fns.uniba.sk/kartografickelisty
Geodetický a kartografický obzor (měsíčník) http://www.cuzk.cz/Dok
GeoBusinness: informace o geoinformatice    http://www.geobusiness.cz
Zeměměřič: informace z resortu http://www.zememeric.cz/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geografické a další organizace a uskupení

International Geographic Union (IGU) https://igu-online.org/
International Cartographic Association (ICA) http://www.icaci.org/
American Anthropological Association http://www.americananthro.org/
Česká kartografická společnost http://www.czechmaps.cz/
Česká geografická společnost www.geography.cz
Česká asociace pro geoinformace www.cagi.cz
Česká asociace pedagogického výzkumu (ČAPV) http://www.capv.cz/
Komise ICA Art and Cartography http://artcarto.wordpress.com/
International Map Trade Association (IMTA) http://www.maptrade.org/
Deutsche Gesellschaft für Kartographie http://www.dgfk.net/index.php
Österreichische Geographische Gesellschaft http://arcims.isr.oeaw.ac.at/website/oegg/oegg.htm

 

Vědecká a odborná pracoviště

Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK) http://www.cuzk.cz/
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický http://www.vugtk.cz/
Geografický ústav SAV Bratislava http://www.geography.sav.sk
Historický ústav AV ČR http://www.hiu.cas.cz
Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen Wien http://www.bev.gv.at/

 

Geografie a kartografie na blízkých univerzitách

Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie https://www.natur.cuni.cz/geografie/geoinformatika-kartografie
Katedra geomatiky ČVUT v Praze http://geo.fsv.cvut.cz/gwiki/Katedra_geomatiky
Fakulta životního prostředí ČZÚ http://www.fzp.czu.cz
Geografický ústav MU v Brně http://www.geogr.muni.cz/
Katedra geografie v Českých Budějovicích http://www.pf.jcu.cz/stru/katedry/z/
Katedra geografie v Liberci http://www.kge.tul.cz/
Katedra geoinformatiky UP Olomouc http://www.geoinformatics.upol.cz/
Institut geoinformatiky v Ostravě http://gis.vsb.cz/
Katedra geografie v Plzni http://www.kge.zcu.cz/
Katedra geomatiky v Plzni http://gis.zcu.cz/
Katedra geografie v Ústí nad Labem http://geography.ujep.cz/
Katedra kartografie, GIS a DPZ v Bratislavě http://gis.fns.uniba.sk/
Ústav systémového inženýrství a informatiky (Pardubice) http://www.upce.cz/fes/usii.html
Forschungspruppe Kartographie, TU Vienna http://cartography.tuwien.ac.at/
Kartographie und Geoinformation, Uni Vienna http://carto.univie.ac.at/
Institut für Kartographie ETH (Zürich) http://www.karto.ethz.ch
Institut für Geographie und Raumforschung (Graz) http://www.uni-graz.at/geowww/
Institut für Kartographie, TU Dresden http://kartographie.geo.tu-dresden.de/
Lehrstuhl für Kartographie München http://129.187.175.5/lfkwebsite/
Fakultät für Geoinformation an der Hochschule München http://www.fh-muenchen.de/home/fb/fb08/

 

Soukromé kartografické firmy

Freytag-Berndt, s. r.o. http://www.freytagberndt.cz/
Geodézie On Line, spol. s r.o. http://www.geodezieonline.cz/
GISAT, s. r. o. http://www.gisat.cz/
Kartografie Praha, a. s. http://www.kartografie.cz
Seznam.cz (Mapy.cz) https://mapy.cz
Planstudio, s. r. o. http://www.planstudio.cz/
SHOCart, s. r. o. http://www.shocart.cz
T-mapy, s. r. o. http://www.tmapy.cz
Žaket, s. r. o. http://www.zaket.cz/

 

Zajímavosti

Anagramy sítí MHD http://www.tamtamvienna.com/
KinderUni http://www.kinderuni.at/
Projekt Fresh Eye "Žijeme ve světě obrazů" http://fresh-eye.cz/