>> Odkazy

Kromě základních kartografických odkazů několik specifických odkazů týkajících se estetiky a umění v kartografii.

 

Symposium Cartography and Art – Art and Cartography
(Vídeň, 01-02/2008)

http://cartography.tuwien.ac.at/artandcartography
Komise ICA Art and Cartography http://artcarto.wordpress.com/
Katedra estetiky FF UK http://estetika.ff.cuni.cz/
J. B. Krygier o relacích kartografie mezi vědou a uměním http://go.owu.edu/~jbkrygie/krygier_html/art_sci.html
Umělecké dílo Entropa Davida Černého http://eu2009.cz/ (ze zvláštních důvodů článek s katalogem Entropy stažen)
Obecně k aplikaci estetiky http://en.wikipedia.org/wiki/Applied_aesthetics
Projekt Fresh Eye - "Žijeme ve světě obrazů..." http://fresh-eye.cz/

V této sekci se časem objeví i odkazy na doporučenou literaturu vhodnou pro studium problematiky estetiky v kartografii.