GA UK (2006-2008) >> Řešitelský tým

Hlavní řešitel:

RNDr. Jan D. Bláha  
Adresa pracoviště:
Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy,
Albertov 6, CZ-128 43 Praha 2
(www)

Garant:

Mgr. Karel Stibral, PhD.  
Adresa pracoviště:
Katedra environmentálních studií, Fakulta sociálních věd Masarykovy univerzity v Brně,
Joštova 10, CZ-602 00 Brno
(www),
(Katedra filosofie a dějin přírodních věd, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy,
Viničná 7, CZ-128 44 Praha 2)

Spoluřešitel:

Prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc.  
Adresa pracoviště:
Katedra geoinformatiky, Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého,
Třída Svobody  26, CZ-771 46 Olomouc
(www)