Další výstupy

Kromě standardních publikačních výstupů je naší snahou seznamovat českou veřejnost s výsledky našeho dosavadního výzkumu a prezentovat kulturní komunitu Nungon (provincie Morobe):

Papuánci s mobily (článek v Lidových novinách, 27. 7. 2015)