Kontakt

doc. PhDr. RNDr. Jan D. Bláha, Ph.D.

WWW: www.jackdaniel.cz, E-mail: jd(at)jackdaniel.cz


Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Přírodovědecká fakulta, katedra geografie (www)
Docent a výzkumný pracovník

Adresa: Pasteurova 15, CZ-400 96 Ústí nad Labem
Telefon: +420 475 28 6758
E-maily: jd(at)jackdaniel.cz   -   jan.d.blaha(at)ujep.cz