Aktivity >> Řešitelský tým

Doc. PhDr. Martin Soukup, Ph.D.

Adresa pracoviště:
Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie, Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci,
tř. Svobody 26, CZ-779 00, Olomouc
(www)

Martin Soukup je český kulturolog a kulturní antropolog. Absolvoval obor kulturologie na Katedře teorie kultury (kulturologie) Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Mezi lety 2009 až 2015 na této fakultě působil jako odborný asistent, později docent. V současnosti působí na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a současně v Náprstkově muzeu asijských, afrických a amerických kultur. Je členem American Anthropological Association, České geografické společnosti a čestným členem Alterra.

Předmětem jeho vědecko-výzkumného zájmu je historie, teorie a metodologie antropologie. Zvláštní pozornost věnuje kulturnímu areálu Melanésie. V roce 2009 uskutečnil tři antropologické sondy na Papui-Nové Guineji. Konkrétně v komunitách Wannang (provincie Madang), Kegesuglo (provincie Simbu) a Yawan (provincie Morobe). V roce 2011 se vrátil do komunity Yawan v údolí Uruwa. Zde se orientoval především na oblast vizuality kultury s důrazem na dětské kresby. O kulturním areálu Melanésie publikoval řadu dílčích odborných studií a průběžně zveřejňuje výsledky svých výzkumných pobytů na Papui. V populární formě na stránkách periodika Sedmá generace, A2 či České pozici.

 

Doc. PhDr. RNDr. Jan D. Bláha, Ph.D.

Adresa pracoviště:
Katedra geografie, Přírodovědecká fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem,
České mládeže 8, CZ-400 96, Ústí nad Labem
(www)

Jan D. Bláha, kartograf, geograf a kulturní antropolog, pochází z města Chotěboře. Absolvoval jednak obor geografie a kartografie se zaměřením na kartografii a geoinformatiku na Přírodovědecké fakultě UK v Praze, jednak obor kulturologie na katedře teorie kultury Filozofické fakulty na téže univerzitě. Je členem České geografické společnosti, České asociace pedagogického výzkumu a European Society for Oceanists. Absolvoval několik zahraničních stáží v Německu a Rakousku.

Ve výzkumu se věnuje estetickým a kulturně-antropologickým aspektům kartografické tvorby a hodnocení kartografických děl z uživatelské perspektivy. Zejména se věnuje vztahům užitných funkcí map s estetickou funkcí a studuje jejich vzájemný vliv. Společně se studenty provedl řadu terénních šetření mezi uživateli kartografických děl za účelem získat informace o jejich preferencích. Obecně se snaží poukázat na humanitní rozměr přírodovědně-technické disciplíny zvané kartografie. V poslední době svou pozornost však také věnuje komplexnímu výzkumu tzv. mentálních map u různých skupin jedinců.