Kriteriální a verbální hodnocení turistických map z hlediska estetiky a uživatelské vstřícnosti

Časopis / Konference: Geodetický a kartografický obzor (Praha, ISSN 0016-7096)
Autoři: Jan D. Bláha, Lucie Hrstková
Rok: 2008
Číslo: 5
Druh publikace: Článek v periodiku
Stránky, web: s. 92-97
Klíčová slova: hodnocení kartografických děl, uživatelská vstřícnost, estetika v kartografii, kritéria hodnocení, turistické mapy
RIV:
Odkaz na plnou verzi: http://archivnimapy.cuzk.cz/zemvest/cisla/Rok200805.pdf
Abstrakt: Aplikace a výsledky metodiky kriteriálního hodnocení kartografických děl z hlediska estetiky a uživatelské vstfiícnosti. Metodika byla testována na současných českých turistických a cykloturistických mapách. Kromě kriteriálního hodnocení bylo využito terénního šetření mezi uživateli, zohledněna byla i prodejnost jednotlivých titulů map.
Project-Id-Version: jackdaniel<br />
Report-Msgid-Bugs-To: <br />
POT-Creation-Date: 2019-10-11 13:03+0200<br />
PO-Revision-Date: 2019-10-11 13:02+0100<br />
Last-Translator: Tomáš Linhart <tomas.linhart@arbes.com><br />
Language-Team: Czech <kde-i18n-doc@kde.org><br />
MIME-Version: 1.0<br />
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8<br />
Content-Transfer-Encoding: 8bit<br />
Language: cs<br />
X-Generator: Poedit 1.5.5<br />
Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;<br />
Přehled publikací