Jak si Buttula dává Ovesnou kaši

Časopis / Konference: Od Karlova mostu ke Gottwaldovu
Autoři: Jan D. Bláha, Josef Dostál
Rok: 2015
Číslo:
Druh publikace: Příspěvek ve sborníku konference
Stránky, web: pouze abstrakt
Klíčová slova: Chotěboř, názvy ulic, přejmenování ulic
RIV:
Odkaz na plnou verzi:
Abstrakt: V příspěvku je představen vývoj místních názvů ulic na příkladu města Chotěboře na Vysočině, kde lze vysledovat hned několik etap a trendů pojmenovávání ulic. Autoři prezentují vývoj od prvních názvů ulic spjatých především s geografickými jmény a lokalitami ve městě a v jeho okolí (přenos místních názvů do názvosloví dalších objektů ve městě) a s historickými událostmi souvisejícími s městem, přes názvy využívající jména osobností spjatých se životem města (profesoři místního gymnázia, umělci atd.) či jména všeobecně známých osobností, po názvy relativně univerzální bez emocionálního náboje, bohužel však také často bez větší invence. Autoři upozorňují i na fenomén, s nímž se setkáváme zejména v menších městech, fenomén místního intelektuála produkujícího místní názvy ulic, který byl postupně nahrazen místopisnými komisemi. Celý příspěvek je doplněn analýzou a kategorizací názvů ulic včetně jejich vzniku, opomenut není ani fenomén přejmenovávání ulic v důsledku změny ideologie.
Project-Id-Version: jackdaniel<br />
Report-Msgid-Bugs-To: <br />
POT-Creation-Date: 2019-10-11 13:03+0200<br />
PO-Revision-Date: 2019-10-11 13:02+0100<br />
Last-Translator: Tomáš Linhart <tomas.linhart@arbes.com><br />
Language-Team: Czech <kde-i18n-doc@kde.org><br />
MIME-Version: 1.0<br />
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8<br />
Content-Transfer-Encoding: 8bit<br />
Language: cs<br />
X-Generator: Poedit 1.5.5<br />
Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;<br />
Přehled publikací