Mentální mapy žáků: lokální identita a hodnocení místního regionu

Časopis / Konference: Geografické rozhledy (Praha, ISSN 1210-3004)
Autoři: Jan D. Bláha, Jan Jaroš
Rok: 2016
Číslo: 1
Druh publikace: Článek v periodiku
Stránky, web: s. 8-9; s. 1-4
Klíčová slova: lokální identita, preference žáků, hodnocení území, mentální mapa, místní region, GIS
RIV:
Odkaz na plnou verzi:
Abstrakt: Využití mentálních map v geografickém vzdělávání již bylo na stránkách Geografických rozhledů prezentováno několikrát. Cílem tohoto článku je nicméně představit mentální mapy jako univerzální nástroj využitelný při výuce místního regionu, při hodnocení území a pro znázornění regionální identity žáků. Výhodou mentálních map je kromě jejich snadné aplikovatelnosti také rozvoj široké škály dovedností a propojení s celou řadou forem a metod výuky. Autoři přinášejí několik vlastních návrhů aplikací do výuky.
Project-Id-Version: jackdaniel<br />
Report-Msgid-Bugs-To: <br />
POT-Creation-Date: 2019-10-11 13:03+0200<br />
PO-Revision-Date: 2019-10-11 13:02+0100<br />
Last-Translator: Tomáš Linhart <tomas.linhart@arbes.com><br />
Language-Team: Czech <kde-i18n-doc@kde.org><br />
MIME-Version: 1.0<br />
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8<br />
Content-Transfer-Encoding: 8bit<br />
Language: cs<br />
X-Generator: Poedit 1.5.5<br />
Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;<br />
Přehled publikací