Kulturní symboly na bankovkách Papuy-Nové Guineje jako doklad kulturních změn

Časopis / Konference: Geografické rozhledy (Praha, ISSN 1210-3004)
Autoři: Jan D. Bláha, Martin Soukup
Rok: 2016
Číslo: 2
Druh publikace: Článek v periodiku
Stránky, web: s. 24–25; s. 1–3
Klíčová slova: bankovky, kulturní artefakt, kulturní rozmanitost, kulturní změna, Papua-Nová Guinea
RIV:
Odkaz na plnou verzi:
Abstrakt: Podobně jako poštovní známky se i bankovky mohou stát cenným zdrojem informací o jednotlivých zemích světa a jejich symbolech. Na bankovkách státu Papua-Nová Guinea můžeme pozorovat vedle rozmanitosti kulturních symbolů jednotlivých papuánských kultur rozsáhlou kulturní změnu, která je důsledkem koloniální minulosti a současných globalizačních procesů. Článek usiluje mj. o prostorovou analýzu kulturních artefaktů podle jednotlivých provincií Papuy-Nové Guineje.
Project-Id-Version: jackdaniel<br />
Report-Msgid-Bugs-To: <br />
POT-Creation-Date: 2019-10-11 13:03+0200<br />
PO-Revision-Date: 2019-10-11 13:02+0100<br />
Last-Translator: Tomáš Linhart <tomas.linhart@arbes.com><br />
Language-Team: Czech <kde-i18n-doc@kde.org><br />
MIME-Version: 1.0<br />
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8<br />
Content-Transfer-Encoding: 8bit<br />
Language: cs<br />
X-Generator: Poedit 1.5.5<br />
Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;<br />
Přehled publikací