Rešeršně-analytická část přípravy kartografického díla: příkladová studie analýzy vybraných atlasů pro tvorbu ČHA

Journal / Conference: Aktivity v kartografii a kartografická konferencia 2016
Authors: Jan D. Bláha, Pavel Seemann
Year: 2016
Number:
Category of Publication: Contribution in Conference Proceedings
Pages, web: pouze abstrakt / only abstract
Keywords: atlas, analýza atlasů, český historický atlas, příprava kartografického díla, mezioborová spolupráce
RIV:
Link to full version:
Abstract: Při přípravě tak rozsáhlého kartografického díla, jakým je bezesporu v současné době vznikající nový český historický atlas (ČHA), jsou nutnou součástí rešerše a následná analýza dosud vydaných kartografických děl s podobným zaměřením. Na rozdíl od jednoho z možných výstupů, kterým bývá hodnocení dosavadní kartografické produkce, je cílem této analýzy především vznik databáze historických atlasů se zajištěním celé řady jejich charakteristik (vedle tradičních bibliografických údajů také základní kartografické parametry, ukázky, vývoj historicko-vědního a kartografického zpracování atd.) a pozitivního inspiračního zázemí pro genezi koncepce nového atlasového díla. V rámci příspěvku jsou představeny klíčové fáze rešerše a analýzy, k níž patří mj. analýza struktury atlasu různého druhu (povaha z hlediska zastoupení map, textu a obrazové složky; komplexnost map, typologie map), dále pak analýza měřítek, metod tematické kartografie, titulů jednotlivých map ad. Podmínkou je využitelnost výsledků pro účely celého týmu, který je složen z geografů, historiků, kartografů a zástupců z vydavatelské branže. To předpokládá nutnost respektování požadavků všech zúčastněných stran. Autoři při tom vycházejí jednak z bohatých zkušeností s kartografickou tvorbou, jednak z dosavadní spolupráce s historiky a dalšími humanitně zaměřenými odborníky. V neposlední řadě jim jako důležitý odrazový můstek slouží rovněž zkušenosti s hodnocením a lektorskou činností kartografických děl.
Project-Id-Version: <br />
Report-Msgid-Bugs-To: <br />
POT-Creation-Date: 2019-10-11 13:03+0200<br />
PO-Revision-Date: <br />
Last-Translator: Tomáš Linhart <tomas.linhart@arbes.com><br />
Language-Team: <br />
MIME-Version: 1.0<br />
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8<br />
Content-Transfer-Encoding: 8bit<br />
X-Generator: Poedit 1.5.5<br />
List of Publications