Jsme to, co jíme aneb národní kuchyně jako součást kultury

Časopis / Konference: Geografické rozhledy (Praha, ISSN 1210-3004)
Autoři: Martin Soukup, Jan D. Bláha
Rok: 2017
Číslo: 5
Druh publikace: Článek v periodiku
Stránky, web: s. 2–4
Klíčová slova: národní kuchyně, kulturní areál, subsistenční strategie, národní jídlo
RIV:
Odkaz na plnou verzi:
Abstrakt: Předmětem studie je kulturně-geografický pohled na problematiku národních kuchyní a regionalizace světa z hlediska základních potravin, a to s ohledem na hlavní subsistenční strategie, tedy na lov a sběr, pastevectví a pěstitelství. Zvláštní pozornost je věnována vývoji evropského stravování od starověkého Říma do současnosti s důrazem na formování koncepce tzv. národních jídel. Jestliže dříve byly evropské národní kuchyně ovlivňovány především dostupností potravin a kulturními zvyky, dnes jsou v nich daleko více patrné globalizační trendy.
Project-Id-Version: jackdaniel<br />
Report-Msgid-Bugs-To: <br />
POT-Creation-Date: 2019-10-11 13:03+0200<br />
PO-Revision-Date: 2019-10-11 13:02+0100<br />
Last-Translator: Tomáš Linhart <tomas.linhart@arbes.com><br />
Language-Team: Czech <kde-i18n-doc@kde.org><br />
MIME-Version: 1.0<br />
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8<br />
Content-Transfer-Encoding: 8bit<br />
Language: cs<br />
X-Generator: Poedit 1.5.5<br />
Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;<br />
Přehled publikací