Testy 18. ročníku Zeměpisné olympiády 2015/2016

Časopis / Konference:
Autoři: J. Bartoš, J.D. Bláha, V. Dumbrovská-Marianovská, J. Hátle, L. Hellebrandová, J. Jelen, S.R. Kučerová, M. Lepič, M. Šobr, L. Vejrostová
Rok: 2017
Číslo:
Druh publikace: Skripta – učební text
Stránky, web: viii+318 s.
Klíčová slova: zeměpisná olympiáda, testy
RIV:
Odkaz na plnou verzi:
Abstrakt: Zeměpisná olympiáda (dále též ZO) představuje geografickou zájmovou činnost, která by měla pomoci rozvíjet myšlení a nadání mladých lidí v oblasti fyzické i humánní geografie a kartografie. Je také nástrojem propagace a šíření geografického myšlení a geografické gramotnosti ve společnosti. Tato publikace předkládá v souhrnné podobě zadání a autorská řešení všech úloh, které vytvořil tým pod vedením organizační garantky ZO, Silvie R. Kučerové, pro 18. ročník soutěže ve školním roce 2015/2016.
Project-Id-Version: jackdaniel<br />
Report-Msgid-Bugs-To: <br />
POT-Creation-Date: 2019-10-11 13:03+0200<br />
PO-Revision-Date: 2019-10-11 13:02+0100<br />
Last-Translator: Tomáš Linhart <tomas.linhart@arbes.com><br />
Language-Team: Czech <kde-i18n-doc@kde.org><br />
MIME-Version: 1.0<br />
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8<br />
Content-Transfer-Encoding: 8bit<br />
Language: cs<br />
X-Generator: Poedit 1.5.5<br />
Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;<br />
Přehled publikací