O měřítku na mapách

Journal / Conference: Geografické rozhledy (Praha, ISSN 1210-3004)
Authors: Jan D. Bláha, Tomáš Hudeček
Year: 2008
Number: 4
Category of Publication: Popularize Article
Pages, web: s. 10-11
Keywords:
RIV:
Link to full version:
Abstract: Měřítko je jedním z pěti základních kompozičních prvků mapy a jako takové je na každé mapě povinné. Mapa bez měřítka není mapou, ale měla by být spíše nazývána obrázkem. V učebnicích se lze často setkat s popsáním podstaty měřítka jako délkového zmenšení. K častým chybám dochází už zde uváděním nesprávné definice jako „poměru mezi libovolnou délkou ve skutečnosti a jejím zobrazením na mapě“. To platí však pouze pro délky nezkreslené, což může být zejména u maloměřítkových map, s nimiž se ve výuce pracuje, splněno jen v některém ze směrů nebo v omezené části mapy. V učebnicích se lze setkat i s celou řadou druhů klasifikace měřítek a následně také map podle měřítek. Následující text se však bude věnovat spíše způsobům vyjádření měřítka tak, jak se s nimi lze setkat v mapách; uvedená pravidla a zásady pro tvorbu se týkají výhradně měřítek délkových.
Project-Id-Version: <br />
Report-Msgid-Bugs-To: <br />
POT-Creation-Date: 2019-10-11 13:03+0200<br />
PO-Revision-Date: <br />
Last-Translator: Tomáš Linhart <tomas.linhart@arbes.com><br />
Language-Team: <br />
MIME-Version: 1.0<br />
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8<br />
Content-Transfer-Encoding: 8bit<br />
X-Generator: Poedit 1.5.5<br />
List of Publications