Projekt Český historický atlas: rešerše a analýza dějepisných atlasů jako součást přípravy kartografického díla / only czech abstract

Journal / Conference: Historical Maps 2017
Authors: Jan D. Bláha, Jitka Močičková
Year: 2017
Number:
Category of Publication: Contribution in Conference Proceedings
Pages, web: https://www.svf.stuba.sk/sk/katedry/katedra-geodetickych-zakladov/historicke-mapy-2017.html
Keywords: Czech Historical Atlas, analysis of cartographic works, database of historical atlases
RIV:
Link to full version:
Abstract: V rámci projektu NAKI II Český historický atlas (2016–2020) je v současné době připravováno nové rozsáhlé dějepisné atlasové dílo, které bude převážně zaměřeno na české a československé dějiny 20. století. Záměrem autorského týmu z Historického ústavu AV ČR a Českého vysokého učení technického v Praze je navázat na úspěšný projekt Akademického atlasu českých dějin. Hned na počátku přípravných prací byla provedena jednak rozsáhlá rešerše a na ni navazující analýza všech dosud publikovaných českých (československých) dějepisných atlasů, jednak rešerše zahraničních dějepisných atlasů s podobným zaměřením vzniklých po roce 1950. Cílem bylo poskytnout autorskému týmu inspirační zdroje pro zpracování koncepce nového atlasu. Hlavním posláním tohoto příspěvku je představit tuto ne zcela běžnou součást přípravy kartografického díla, způsob jejího provedení a další možné využití. Celý proces výběru, popisu atlasů i následné analýzy probíhal podle předem stanovených kritérií. Během rešerše byly využívány atlasy z českých i zahraničních knihoven. U zahraničních atlasových děl byla zvýšená pozornost věnována jejich reflexi českých a československých dějin. Výsledkem se stala rozsáhlá databáze vybraných dějepisných atlasů celosvětové produkce od roku 1950 do současnosti, která nemá v českém prostředí obdoby. Tato databáze čítá více než 400 položek. Kromě standardního bibliografického popisu, který lze najít v knihovnických katalozích, však obsahuje navíc celou řadu dalších charakteristik (metody tematické kartografie, použité měřítkové řady atd.). Na základě požadavků kartografů i historiků navíc databáze obsahuje vybrané ukázky map. Dá se proto předpokládat její širší badatelské využití, které by mohlo přispět k rozvoji výzkumu v oblasti atlasové kartografie. Proto mají její autoři v úmyslu výslednou databázi volně zpřístupnit na webovém portálu projektu.
Project-Id-Version: <br />
Report-Msgid-Bugs-To: <br />
POT-Creation-Date: 2019-10-11 13:03+0200<br />
PO-Revision-Date: <br />
Last-Translator: Tomáš Linhart <tomas.linhart@arbes.com><br />
Language-Team: <br />
MIME-Version: 1.0<br />
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8<br />
Content-Transfer-Encoding: 8bit<br />
X-Generator: Poedit 1.5.5<br />
List of Publications