Vizuálie a jejich vliv na vnímání světa kolem nás

Časopis / Konference: Geografické rozhledy (Praha, ISSN 1210-3004)
Autoři: Jan D. Bláha
Rok: 2018
Číslo: 2
Druh publikace: Článek v periodiku
Stránky, web: 4-7 + příloha
Klíčová slova: vizuální informace, vizuálie, kultura, vizuální percepce, vizuální geografická informace
RIV:
Odkaz na plnou verzi: https://www.geograficke-rozhledy.cz/archiv/clanek/2842/pdf
Abstrakt: Vizuální informace hraje v našich životech zcela zásadní roli. Reprezentace této informace jsou součástí naší kultury a právě kultura kromě biologického základu promlouvá do toho, jak se chováme, jak jednáme, jak se učíme, a také jak vnímáme. Geografie je pak jedním z oborů, které si nedokážeme bez přítomnosti vizuálií (schémat, grafů, fotografií či map) vůbec představit. Cílem článku je ukázat jejich význam nejen v geografii a jejich vliv na vnímání světa kolem nás. Záleží jen na nás, jak smysluplně tuto formu informace dokážeme využít.
Project-Id-Version: jackdaniel<br />
Report-Msgid-Bugs-To: <br />
POT-Creation-Date: 2019-10-11 13:03+0200<br />
PO-Revision-Date: 2019-10-11 13:02+0100<br />
Last-Translator: Tomáš Linhart <tomas.linhart@arbes.com><br />
Language-Team: Czech <kde-i18n-doc@kde.org><br />
MIME-Version: 1.0<br />
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8<br />
Content-Transfer-Encoding: 8bit<br />
Language: cs<br />
X-Generator: Poedit 1.5.5<br />
Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;<br />
Přehled publikací