Vybrané metody kvantifikace a objektivizace hodnocení kartografických děl z hlediska estetiky a uživatelské vstřícnosti

Journal / Conference: Aktivity v kartografii 2006 (Bratislava, ISSN 1336-5339)
Authors: Jan D. Bláha
Year: 2006
Number:
Category of Publication: Contribution in Conference Proceedings
Pages, web: s. 35-47
Keywords: hodnocení kartografických děl, estetika, objektivizace a kvantifikace hodnocení, sociologický výzkum, psychologické škálování
RIV:
Link to full version:
Abstract: Problematika objektivizace hodnocení kartografických děl není nijak nová. Mluví-li se o hodnocení z hlediska estetiky a uživatelské vstřícnosti, je objektivizace, resp. kvantifikace jedním z klíčových úkolů během takového hodnocení. V první části příspěvku je položena otázka, zda je objektivizace takového hodnocení vůbec možná. Při té příležitosti autor naráží na otázku tzv. redukce reality, na níž se obecně váže otázka tvorby vzorků, dotazů a stanovování hodnoticích kritérií. Hlavním cílem příspěvku je však seznámení kartografické veřejnosti s metodami a postupy používanými v sociologii a psychologii (např. pozorování, rozhovor, dotazník, v rámci tzv. škálování potom metoda párového srovnávání nebo metoda sémantického diferenciálu).
Project-Id-Version: <br />
Report-Msgid-Bugs-To: <br />
POT-Creation-Date: 2019-10-11 13:03+0200<br />
PO-Revision-Date: <br />
Last-Translator: Tomáš Linhart <tomas.linhart@arbes.com><br />
Language-Team: <br />
MIME-Version: 1.0<br />
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8<br />
Content-Transfer-Encoding: 8bit<br />
X-Generator: Poedit 1.5.5<br />
List of Publications