Fenomén hranic v mezioborovém kontextu

Časopis / Konference: Geografické rozhledy (Praha, ISSN 1210-3004)
Autoři: Jan D. Bláha, Martin Soukup
Rok: 2020
Číslo: 1
Druh publikace: Článek v periodiku
Stránky, web: 4–7 + online 1–7
Klíčová slova: hranice, kultura, územní identita, vývoj hranic
RIV:
Odkaz na plnou verzi:
Abstrakt: Hranice jsou jedním z obecných konceptů, který v rámci svého studia využívá celá řada odborných disciplín. Klíčové je proto především pochopení významu hranic právě v kontextu jednotlivých oborů. Prostorové souvislosti chápání hranic, o něž by mělo jít geografům především, pak totiž dostávají zcela nový rozměr.
Project-Id-Version: jackdaniel<br />
Report-Msgid-Bugs-To: <br />
POT-Creation-Date: 2019-10-11 13:03+0200<br />
PO-Revision-Date: 2019-10-11 13:02+0100<br />
Last-Translator: Tomáš Linhart <tomas.linhart@arbes.com><br />
Language-Team: Czech <kde-i18n-doc@kde.org><br />
MIME-Version: 1.0<br />
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8<br />
Content-Transfer-Encoding: 8bit<br />
Language: cs<br />
X-Generator: Poedit 1.5.5<br />
Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;<br />
Přehled publikací