Moravian karst and its environs: Atlas for field word and outdoor activities

Journal / Conference:
Authors: Ivan Balák, Eduard Hofmann et al.
Year: 2020
Number:
Category of Publication: Book review
Pages, web: 112 s.
Keywords: atlas, Moravian Karst, field work, didactic aid
RIV:
Link to full version:
Abstract: Atlas Moravský kras a okolí zahrnuje oblast, kterou pro svoje venkovní aktivity navštěvuje řada škol všech stupňů a typů nejen z Česka. Při výběru lokality bylo vycházeno z potřeb terénní výuky v rámci učitelského vzdělávání na PdF MU. Posláním Atlasu je vyvolat v jeho uživatelích touhu dozvědět se něco o tom, co utvářelo a utváří krajinu v Moravského krasu a jeho okolí. Samotný Atlas se skládá ze dvou částí. První tvoří tematicky orientované mapy v měřítkách 1 : 160000 a 1 : 400000. Jde o celkový přehled zvoleného území a popis jeho základních přírodních a kulturních charakteristik. Další část tvoří podrobné mapy měřítka 1 : 20 000, které obsahují obrovské množství dalších informací. Jeho hlavní úloha spočívá v tom, aby jeho uživatelé sami v terénu objevovali to, co si vybrali na základě jednotlivých mapových listů.
Project-Id-Version: <br />
Report-Msgid-Bugs-To: <br />
POT-Creation-Date: 2019-10-11 13:03+0200<br />
PO-Revision-Date: <br />
Last-Translator: Tomáš Linhart <tomas.linhart@arbes.com><br />
Language-Team: <br />
MIME-Version: 1.0<br />
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8<br />
Content-Transfer-Encoding: 8bit<br />
X-Generator: Poedit 1.5.5<br />
List of Publications