Hodnocení současných českých školních atlasů světa z hlediska estetiky a uživatelské vstřícnosti

Časopis / Konference: 17. Kartografická konferencia Súčasné trendy v kartografii (poster, ISBN 978-80-89060-11-5)
Autoři: Jan D. Bláha
Rok: 2007
Číslo:
Druh publikace: Příspěvek ve sborníku konference
Stránky, web: s. 24-30
Klíčová slova: školní atlasy světa, hodnocení kartografických děl, estetika v kartografii, uživatelská vstřícnost
RIV:
Odkaz na plnou verzi:
Abstrakt: V roce 2004 dvě známá česká kartografická nakladatelství (Kartografie Praha, a. s. a SHOCart, spol. s r.o.) vydala Školní atlas světa. Po představení autorů příspěvek s pomocí systému hodnoticích kritérií analyzuje a hodnotí tyto dva atlasy z hlediska estetiky a uživatelské vstřícnosti. Vzhledem ke svému charakteru je hodnocení podpořeno průzkumem mezi uživateli (žáky ZŠ a SŠ).
Project-Id-Version: jackdaniel<br />
Report-Msgid-Bugs-To: <br />
POT-Creation-Date: 2019-10-11 13:03+0200<br />
PO-Revision-Date: 2019-10-11 13:02+0100<br />
Last-Translator: Tomáš Linhart <tomas.linhart@arbes.com><br />
Language-Team: Czech <kde-i18n-doc@kde.org><br />
MIME-Version: 1.0<br />
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8<br />
Content-Transfer-Encoding: 8bit<br />
Language: cs<br />
X-Generator: Poedit 1.5.5<br />
Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;<br />
Přehled publikací