Kde leží střední Evropa? Vymezení regionu na základě mentálních map

Časopis / Konference: Geografické rozhledy (Praha, ISSN 1210-3004)
Autoři: Aleš Nováček, Jan D. Bláha
Rok: 2021
Číslo: 5
Druh publikace: Článek v periodiku
Stránky, web: 4-7
Klíčová slova: střední Evropa, mentální mapa, prostorové vnímání, vymezení, region, hranice
RIV:
Odkaz na plnou verzi:
Abstrakt: Příspěvek seznamuje čtenáře s výzkumem, při kterém studenti z osmi středoevropských zemí (které za středoevropské považovali autoři a jsou za ně označovány i ve většině odborné literatuře) zakreslovali pomocí mentálních map na základě vlastních představ hranice střední Evropy. Článek představuje výsledná vymezení regionu agregovaná z těchto map. Poukazuje při tom na značné rozdíly ve vidění střední Evropy jednotlivými jejími národy a snaží se hledat příčiny, které za rozdíly stojí.
Project-Id-Version: jackdaniel<br />
Report-Msgid-Bugs-To: <br />
POT-Creation-Date: 2019-10-11 13:03+0200<br />
PO-Revision-Date: 2019-10-11 13:02+0100<br />
Last-Translator: Tomáš Linhart <tomas.linhart@arbes.com><br />
Language-Team: Czech <kde-i18n-doc@kde.org><br />
MIME-Version: 1.0<br />
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8<br />
Content-Transfer-Encoding: 8bit<br />
Language: cs<br />
X-Generator: Poedit 1.5.5<br />
Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;<br />
Přehled publikací