Makroregionální divergenční a konvergenční trendy světové ekonomiky

Časopis / Konference: Politická ekonomie
Autoři: Jiří Anděl, Ivan Bičík, Jan D. Bláha
Rok: 2022
Číslo: 1
Druh publikace: Článek v periodiku
Stránky, web: 77–96
Klíčová slova: globální procesy, světová ekonomika, ekonomický vývoj, divergence a konvergence
RIV:
Odkaz na plnou verzi: https://polek.vse.cz/artkey/pol-202201-0004_makroregionalni-divergencni-a-konvergencni-trendy-svetove-ekonomiky.php
Abstrakt: Současné světové trendy patří k významným odvětvím ekonomického výzkumu. Článek pojednává o změnách mezi různými částmi světa: zvětšují se nebo klesají v průběhu času? Jsou konvergentní trendy v globálním systému důležitější než ty divergentní či naopak? Změny jsou zkoumány na základě tzv. světových makroregionů v období 1970-2018, kdy se bipolární svět změnil v unipolární a aktuálně směřuje k multipolaritě. Cílem studie je určit, které globální procesy vykazují divergentní / konvergentní trendy pomocí různých metodických přístupů. Také diskutuje a vysvětluje měnící se charakter trendů v průběhu času.
Project-Id-Version: jackdaniel<br />
Report-Msgid-Bugs-To: <br />
POT-Creation-Date: 2019-10-11 13:03+0200<br />
PO-Revision-Date: 2019-10-11 13:02+0100<br />
Last-Translator: Tomáš Linhart <tomas.linhart@arbes.com><br />
Language-Team: Czech <kde-i18n-doc@kde.org><br />
MIME-Version: 1.0<br />
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8<br />
Content-Transfer-Encoding: 8bit<br />
Language: cs<br />
X-Generator: Poedit 1.5.5<br />
Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;<br />
Přehled publikací