Landscapes of Baroque Bohemia

Journal / Conference:
Authors: Robert Šimůnek et al.
Year: 2022
Number:
Category of Publication: Book review
Pages, web: 328 s.
Keywords: baroque, landscape, Bohemia, maps
RIV:
Link to full version: https://www.hiu.cas.cz/knihy/monografie/krajiny-baroknich-cech
Abstract: Kniha mapuje směry a možnosti studia barokních krajin a současně spektrum využitelných pramenů (text - obraz - mapa - terénní výzkum), jejich interpretační potenciál z hlediska historické geografie i kulturních dějin. Koncepce knihy, jejíž jednotlivé kapitoly kombinují mikro- a makropohled (sondy a jejich obecné interpretace), vychází z širšího rámce studia barokních krajin v Čechách (cca 1650–1800), nastíněného v úvodní stati.
Project-Id-Version: <br />
Report-Msgid-Bugs-To: <br />
POT-Creation-Date: 2019-10-11 13:03+0200<br />
PO-Revision-Date: <br />
Last-Translator: Tomáš Linhart <tomas.linhart@arbes.com><br />
Language-Team: <br />
MIME-Version: 1.0<br />
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8<br />
Content-Transfer-Encoding: 8bit<br />
X-Generator: Poedit 1.5.5<br />
List of Publications