Život v papuánské vesnici: blízké i vzdálené perspektivy

Časopis / Konference: Kirwitzerův den Kadaň
Autoři:
Rok: 2022
Číslo:
Druh publikace: Pozvaná přednáška
Stránky, web:
Klíčová slova:
RIV:
Odkaz na plnou verzi:
Abstrakt: Papua Nová Guinea nepatří zrovna k vyhledávaným turistickým destinacím. Důvodem je možná přetrvávající představa o divoších, kteří si tu a tam dají k obědu svého známého či neznámého. Přednáška si klade za cíl představit život v papuánské vesnici bez příkras tradiční cestovatelské rétoriky, poodhalit principy terénního výzkumu na příkladu jednoho ze současných českých výzkumů a nabídnout srovnání tamní vesnice s naší vesnicí.
Project-Id-Version: jackdaniel<br />
Report-Msgid-Bugs-To: <br />
POT-Creation-Date: 2019-10-11 13:03+0200<br />
PO-Revision-Date: 2019-10-11 13:02+0100<br />
Last-Translator: Tomáš Linhart <tomas.linhart@arbes.com><br />
Language-Team: Czech <kde-i18n-doc@kde.org><br />
MIME-Version: 1.0<br />
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8<br />
Content-Transfer-Encoding: 8bit<br />
Language: cs<br />
X-Generator: Poedit 1.5.5<br />
Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;<br />
Přehled publikací