Systém nových didaktických pomůcek Žákovského atlasu pro práci s mapou

Časopis / Konference: Geografické rozhledy (Praha, ISSN 1210-3004)
Autoři: Jan D. Bláha, Petr Trahorsch
Rok: 2022
Číslo: 2
Druh publikace: Článek v periodiku
Stránky, web: 26–29
Klíčová slova: školní atlas, pracovní sešit, učitelská příručka, práce s mapou, tvorba úloh s mapou
RIV:
Odkaz na plnou verzi: https://www.geograficke-rozhledy.cz/archiv/163
Abstrakt: Systém didaktických pomůcek pro práci s mapou, který je tvořen Žákovským atlasem, Pracovním sešitem a Učitelskou příručkou, je novou příležitostí pro geografické vzdělávání na 2. stupni základních škol. Autoři představují koncepci systému včetně jeho implementace do praxe a vizí do budoucnosti.
Project-Id-Version: jackdaniel<br />
Report-Msgid-Bugs-To: <br />
POT-Creation-Date: 2019-10-11 13:03+0200<br />
PO-Revision-Date: 2019-10-11 13:02+0100<br />
Last-Translator: Tomáš Linhart <tomas.linhart@arbes.com><br />
Language-Team: Czech <kde-i18n-doc@kde.org><br />
MIME-Version: 1.0<br />
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8<br />
Content-Transfer-Encoding: 8bit<br />
Language: cs<br />
X-Generator: Poedit 1.5.5<br />
Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;<br />
Přehled publikací