Dětská pojetí pouští u žáků základních škol v prostorových souvislostech

Časopis / Konference: Geografické informácie
Autoři: Petr Trahorsch, Jan D. Bláha, Pavel Mlýnek, Barbora Koníčková
Rok: 2022
Číslo: 1
Druh publikace: Článek v periodiku
Stránky, web: 167–179
Klíčová slova: dětské představy, poušť, mentální mapa, miskoncepce, dětská kresba
RIV:
Odkaz na plnou verzi: https://www.kggrr.fpvai.ukf.sk/images/geograficke_informacie/2022_26_1/GI_26_1_2022-167-179.pdf
Abstrakt: Cílem příspěvku je zhodnotit stav dětských představ a případných miskoncepcí týkajících se prostorových souvislostí pouští u žáků nižšího stupně gymnázia. K naplnění cíle byla použita kombinace dvou výzkumných metod, a to analýza dětských kreseb a mentální mapování. Právě tato kombinace metod může identifikovat prostorové souvislosti dětských představ žáků s různými předpoklady. Výsledky výzkumu provedeného mezi 592 respondenty ukazují, že žáci mají velmi stereotypní a glorifikované představy o poušti; jedinci si poušť představují především jako písečnou oblast s minimem srážek a typickou flórou a faunou, jako jsou kaktusy, palmy, velbloud apod. Naprostá většina žáků je schopna lokalizovat poušť v severní Africe, ale v ostatních oblastech mají s lokalizací problém. Častým omylem je lokalizace pouští v oblasti střední Jižní Ameriky, tedy v oblasti, kde se vyskytují tropické deštné lesy.
Project-Id-Version: jackdaniel<br />
Report-Msgid-Bugs-To: <br />
POT-Creation-Date: 2019-10-11 13:03+0200<br />
PO-Revision-Date: 2019-10-11 13:02+0100<br />
Last-Translator: Tomáš Linhart <tomas.linhart@arbes.com><br />
Language-Team: Czech <kde-i18n-doc@kde.org><br />
MIME-Version: 1.0<br />
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8<br />
Content-Transfer-Encoding: 8bit<br />
Language: cs<br />
X-Generator: Poedit 1.5.5<br />
Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;<br />
Přehled publikací