Navigace a mapy z druhého konce světa

Časopis / Konference: Vesmír
Autoři: Jan D. Bláha
Rok: 2023
Číslo: 7
Druh publikace: Článek v periodiku
Stránky, web: 410-413
Klíčová slova: kulturní kartografie, navigace, Marshallovy ostrovy, Oceánie, Papua Nová Guinea
RIV:
Odkaz na plnou verzi: https://vesmir.cz/cz/casopis/archiv-casopisu/2023/cislo-7/navigace-mapy-z-druheho-konce-sveta.html
Abstrakt: Příspěvek ke kulturní kartografii: evropský charakter navigace a orientace v mapách jsou už dnes nedílnou součástí globálního paradigmatu v kartografii. Na druhém konci světa však stále existují, nejen v kolektivní paměti, jiné kulturní varianty porozumění geografickému prostoru.
Project-Id-Version: jackdaniel<br />
Report-Msgid-Bugs-To: <br />
POT-Creation-Date: 2019-10-11 13:03+0200<br />
PO-Revision-Date: 2019-10-11 13:02+0100<br />
Last-Translator: Tomáš Linhart <tomas.linhart@arbes.com><br />
Language-Team: Czech <kde-i18n-doc@kde.org><br />
MIME-Version: 1.0<br />
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8<br />
Content-Transfer-Encoding: 8bit<br />
Language: cs<br />
X-Generator: Poedit 1.5.5<br />
Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;<br />
Přehled publikací