Podoba a struktura kvalifikačních prací na katedře

Časopis / Konference: Jan D. Bláha (napsáno pod jménem Jana Poláčková)
Autoři:
Rok: 2008
Číslo:
Druh publikace: Skripta – učební text
Stránky, web: 53 s. a průsvitky
Klíčová slova: vzorová práce, kvalifikační práce, citační normy, typografie, struktura práce, pravidla psaní prací
RIV:
Odkaz na plnou verzi:
Abstrakt: Cílem této práce je vytvořit maketu bakalářské práce jako ukázky kvalifikačních prací na katedře aplikované geoinformatiky a kartografie, která by sloužila především studentům při zpracování jejich kvalifikačních prací. V první části práce je provedena analýza citačních norem ISO 690 a zpracování normy využívané na katedře vč. praktických ukázek citování různých druhů dokumentů. Dále práce podává výklad typografických pravidel využívaných na katedře při psaní prací a tzv. problematických míst v sazbě textu, zejména pak sazby interpunkčních znamének. Jako názorný doplněk slouží původní ukázky tabulek, obrázků, map a dalších typických příloh prací vzniklých na katedře. Čtenář tím obdrží stručně a názorně požadavky na formální a obsahovou stránku kvalifikačních prací.
Project-Id-Version: jackdaniel<br />
Report-Msgid-Bugs-To: <br />
POT-Creation-Date: 2019-10-11 13:03+0200<br />
PO-Revision-Date: 2019-10-11 13:02+0100<br />
Last-Translator: Tomáš Linhart <tomas.linhart@arbes.com><br />
Language-Team: Czech <kde-i18n-doc@kde.org><br />
MIME-Version: 1.0<br />
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8<br />
Content-Transfer-Encoding: 8bit<br />
Language: cs<br />
X-Generator: Poedit 1.5.5<br />
Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;<br />
Přehled publikací