Hodnocení kartografických děl: analýza mentálních map orientačních běžců

Časopis / Konference: Geografie - Sborník ČGS (ISSN 1212-0014)
Autoři: Martina Kynčlová, Tomáš Hudeček, Jan D. Bláha
Rok: 2009
Číslo: 2
Druh publikace: Článek v periodiku
Stránky, web: s. 105-116
Klíčová slova: mentální mapy, hodnocení kartografických děl, orientační běh, agregované mapy
RIV:
Odkaz na plnou verzi: https://geografie.cz/media/pdf/geo_2009114020105.pdf
Abstrakt: Článek se zabývá analýzou mentálních map, získaných dotazníkovým šetřením mezi orientačními běžci. Na základě předpokladu měřitelnosti sportovních výkonů a zkušeností sportovce je možné takto zkoumat účinnost a přesnost použitých metod hodnocení. Dvojdílným dotazníkovým šetřením bylo získáno 30 mentálních map, které byly hodnoceny pomocí dvou metod – metodou četností a metodou stanovených vah a kritérií. Výsledky použití první z nich byly pomocí softwarů zakresleny do agregovaných mentálních map, které umožňují souhrnný pohled. Metoda stanovených vah a kritérií naproti tomu vede k individuálnímu pohledu na jednotlivé respondenty a jejich schopnosti. Srovnáním obou byla potvrzena platnost stanovených výzkumných hypotéz.
Project-Id-Version: jackdaniel<br />
Report-Msgid-Bugs-To: <br />
POT-Creation-Date: 2019-10-11 13:03+0200<br />
PO-Revision-Date: 2019-10-11 13:02+0100<br />
Last-Translator: Tomáš Linhart <tomas.linhart@arbes.com><br />
Language-Team: Czech <kde-i18n-doc@kde.org><br />
MIME-Version: 1.0<br />
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8<br />
Content-Transfer-Encoding: 8bit<br />
Language: cs<br />
X-Generator: Poedit 1.5.5<br />
Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;<br />
Přehled publikací