Kartografické metody hodnocení mentálních map

Časopis / Konference: Kognice 2009 (Hradec Králové)
Autoři: Martina Kynčlová, Tomáš Hudeček, Jan D. Bláha
Rok: 2009
Číslo:
Druh publikace: Příspěvek ve sborníku konference
Stránky, web: s.146-159; http://fim.uhk.cz/cogn/?Module=pages&Page=page&IdDir=62&TPage=konference-2009
Klíčová slova: mentální mapy, kartografické hodnocení, agregované mapy, orientační běh
RIV:
Odkaz na plnou verzi:
Abstrakt: Článek se zabývá kartografickým hodnocením mentálních map (orientačních běžců) získaných dotazníkovým šetřením. Na základě měřitelnosti sportovních výkonů a zkušeností (licence, kategorie, výkonnost) sportovce je možné takto zkoumat účinnost a přesnost použitých metod hodnocení. V rámci dvojdílného dotazníkového šetření mezi vrcholovými a výkonnostními sportovci byly při simulaci situace při závodu vytvořeny mentální mapy. Tyto byly následně analyzovány pomocí dvou autory vyvinutých kartografických metod hodnocení – metodou četností a metodou stanovených vah a kritérií. Výsledky jejich použití byly pomocí softwarů GIS zakresleny do agregovaných mentálních map.
Project-Id-Version: jackdaniel<br />
Report-Msgid-Bugs-To: <br />
POT-Creation-Date: 2019-10-11 13:03+0200<br />
PO-Revision-Date: 2019-10-11 13:02+0100<br />
Last-Translator: Tomáš Linhart <tomas.linhart@arbes.com><br />
Language-Team: Czech <kde-i18n-doc@kde.org><br />
MIME-Version: 1.0<br />
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8<br />
Content-Transfer-Encoding: 8bit<br />
Language: cs<br />
X-Generator: Poedit 1.5.5<br />
Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;<br />
Přehled publikací