Estetické aspekty starých map aneb inspirace poznámkami profesora Karla Kuchaře

Časopis / Konference: Historické mapy (Bratislava - září 2009)
Autoři: Jan D. Bláha
Rok: 2009
Číslo:
Druh publikace: Příspěvek ve sborníku konference
Stránky, web: s. 25-33
Klíčová slova: staré mapy, umění v mapách, estetika, Karel Kuchař
RIV:
Odkaz na plnou verzi:
Abstrakt: Kartografická díla v průběhu staletí prodělala velké změny, a to i ve vztahu k estetice. Zatímco ve středověku byla ještě běžnou součástí tvorby umělců, s příchodem novověku a reprodukčních technik začala pozvolna tento charakter ztrácet, až se stala součástí mimouměleckého estetična. Těchto velkých změn v chápání a pojetí kartografického díla si povšiml i profesor kartografie Karel Kuchař působící na Univerzitě Karlově v Praze, jehož jedna z posledních přednášek nesla název Estetika mapové tvorby. Referát se jeho poznámkami nechal inspirovat. Navíc vše staví do pozice počítačové tvorby map, s níž K. Kuchař ještě nemohl přijít do kontaktu. Referát na obecné úrovni posuzuje i jednotlivé kompoziční prvky starých map, a to z hlediska estetiky.
Project-Id-Version: jackdaniel<br />
Report-Msgid-Bugs-To: <br />
POT-Creation-Date: 2019-10-11 13:03+0200<br />
PO-Revision-Date: 2019-10-11 13:02+0100<br />
Last-Translator: Tomáš Linhart <tomas.linhart@arbes.com><br />
Language-Team: Czech <kde-i18n-doc@kde.org><br />
MIME-Version: 1.0<br />
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8<br />
Content-Transfer-Encoding: 8bit<br />
Language: cs<br />
X-Generator: Poedit 1.5.5<br />
Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;<br />
Přehled publikací