Mentální mapy jako pomůcka k hodnocení kartografických děl

Časopis / Konference: 18. kartografická konference Quo vadis, kartografie? (ústní příspěvek)
Autoři: Jan D. Bláha, Tomáš Hudeček
Rok: 2009
Číslo:
Druh publikace: Příspěvek ve sborníku konference
Stránky, web: 1-
Klíčová slova: mentální mapy, hodnocení kartografických děl, uživatelská vstřícnost, metodika kartografického hodnocení, psychologické aspekty map, agregované mapy, použití map
RIV:
Odkaz na plnou verzi:
Abstrakt: Problematiky mentálních map na jedné straně a hodnocení kartografických děl na straně druhé jsou poměrně známé a věnovala se jim v minulosti relativně velká řada autorů. Je však vůbec možné tyto poznatky propojit a smysluplně využít? Na to se snaží odpovědět příspěvek, který má především odhalit přání uživatelů, jejich představy o obsahové náplni a podobě map. Představen je návrh postupu hodnocení kartografických děl z hlediska uživatelské vstřícnosti a estetiky využívající mentální mapy oslovených uživatelů. Zatím zůstává nezodpovězeným dotazem, do jaké míry bude možné mentální mapy využívat jako směrodatné při finalizaci výsledků hodnocení. Příspěvek je však spíše jednou ze vstupních tezí výzkumného projektu na Univerzitě Karlově v Praze.
Project-Id-Version: jackdaniel<br />
Report-Msgid-Bugs-To: <br />
POT-Creation-Date: 2019-10-11 13:03+0200<br />
PO-Revision-Date: 2019-10-11 13:02+0100<br />
Last-Translator: Tomáš Linhart <tomas.linhart@arbes.com><br />
Language-Team: Czech <kde-i18n-doc@kde.org><br />
MIME-Version: 1.0<br />
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8<br />
Content-Transfer-Encoding: 8bit<br />
Language: cs<br />
X-Generator: Poedit 1.5.5<br />
Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;<br />
Přehled publikací