J. Novotný a kol.: Soubor map Poznáváme svět

Časopis / Konference: Informace ČGS
Autoři: Jan D. Bláha
Rok: 2011
Číslo: 1
Druh publikace: Recenze
Stránky, web: s. 41-44
Klíčová slova: soubor map, edice map, kartografické počiny
RIV:
Odkaz na plnou verzi: http://geography.cz/informace-cgs/wp-content/uploads/2011/04/icgs012011.pdf
Abstrakt: Obvykle recenze a posudky vznikají v době, kdy je příslušné dílo vydáno. Soubor map Poznáváme svět si však zasluhuje tento zvyk porušit. Toto dílo je totiž unikátní hned z několika pohledů. Podobně jako národní atlasy, které jsou výkladní skříní tuzemské kartografie a geografie, navíc tento soubor map svědčí o kvalitě kartografické a geografické produkce v období před rokem 1989. Soubor map poprvé vyšel před 50 lety v Ústřední správě geodézie a kartografie, později v podniku Kartografie a ke konci v Geodetickém a kartografickém podniku se sídlem v Praze.
Project-Id-Version: jackdaniel<br />
Report-Msgid-Bugs-To: <br />
POT-Creation-Date: 2019-10-11 13:03+0200<br />
PO-Revision-Date: 2019-10-11 13:02+0100<br />
Last-Translator: Tomáš Linhart <tomas.linhart@arbes.com><br />
Language-Team: Czech <kde-i18n-doc@kde.org><br />
MIME-Version: 1.0<br />
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8<br />
Content-Transfer-Encoding: 8bit<br />
Language: cs<br />
X-Generator: Poedit 1.5.5<br />
Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;<br />
Přehled publikací