Mentální mapy obyvatel vesnice Yawan v interdisciplinární perspektivě

Časopis / Konference: Kartografické listy
Autoři: Jan D. Bláha, Martin Soukup, Michaela Balcerová
Rok: 2011
Číslo: 19
Druh publikace: Článek v periodiku
Stránky, web: s. 5-19
Klíčová slova: mentální mapy, antropologie, psychologie, kultura, Papua-Nová Guinea, Melanésie
RIV:
Odkaz na plnou verzi: http://gis.fns.uniba.sk/kartografickelisty/archiv/KL19/1.pdf
Abstrakt: Předmětem příspěvku je interdisciplinární analýza a interpretace mentálních map vytvořených žáky základní školy ve vesnici Yawan. Tato vesnice se nachází v provincii Morobe na Papui-Nové Guineji. V úvodní části je osvětlen kontext vzniku těchto map, tedy širší antropologická sonda v uvedené vesnici během léta v roce 2009. Příspěvek má interdisciplinární povahu, autoři proto usilují o komplexní analýzu map. Z hlediska kartografie je studován především mapový jazyk, resp. mapové styly, obsahová náplň map, dále řešení kompozice map, případně jejich přesnosti v rámci komparace se snímkem příslušné vesnice. Z hlediska antropologie je cílem zasadit mentální mapy do etnografického kontextu komunity Yawan. Konečně psychologická analýza a interpretace těchto mentálních map je zaměřena zejména na analýzu výtvarných artefaktů z hlediska využití kresebného materiálu, barev a tvarů v mapové kresbě. Autoři považují za klíčové právě propojení poznatků disciplín (kartografie, antropologie, psychologie), kdy každý z autorů přináší do analýzy nejen svůj pohled, ale také svůj obor. To totiž může ve výsledku pomoci mnohem lépe pochopit způsob myšlení a vytváření „kartografických“ kompetencí obyvatel Melanésie.
Project-Id-Version: jackdaniel<br />
Report-Msgid-Bugs-To: <br />
POT-Creation-Date: 2019-10-11 13:03+0200<br />
PO-Revision-Date: 2019-10-11 13:02+0100<br />
Last-Translator: Tomáš Linhart <tomas.linhart@arbes.com><br />
Language-Team: Czech <kde-i18n-doc@kde.org><br />
MIME-Version: 1.0<br />
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8<br />
Content-Transfer-Encoding: 8bit<br />
Language: cs<br />
X-Generator: Poedit 1.5.5<br />
Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;<br />
Přehled publikací