M. Ouředníček, J. Temelová, L. Pospíšilová (eds.): Atlas sociálně prostorové diferenciace České republiky

Časopis / Konference: Informace ČGS
Autoři: Jiří Anděl, Jan D. Bláha
Rok: 2012
Číslo: 2
Druh publikace: Recenze
Stránky, web: s. 35-38
Klíčová slova: atlas, hodnocení map, sociálně prostorová diferenciace
RIV:
Odkaz na plnou verzi: http://geography.cz/informace-cgs/wp-content/uploads/2012/10/icgs022012_literatura.pdf
Abstrakt: Recenze na relativně nedávno vydaný atlas albertovských sociálních geografů.
Project-Id-Version: jackdaniel<br />
Report-Msgid-Bugs-To: <br />
POT-Creation-Date: 2019-10-11 13:03+0200<br />
PO-Revision-Date: 2019-10-11 13:02+0100<br />
Last-Translator: Tomáš Linhart <tomas.linhart@arbes.com><br />
Language-Team: Czech <kde-i18n-doc@kde.org><br />
MIME-Version: 1.0<br />
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8<br />
Content-Transfer-Encoding: 8bit<br />
Language: cs<br />
X-Generator: Poedit 1.5.5<br />
Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;<br />
Přehled publikací