Kartografické listy ve vesnici Yawan na Papui-Nové Guineji

Časopis / Konference: Kartografické listy
Autoři: Jan D. Bláha
Rok: 2012
Číslo: 1
Druh publikace: Článek v periodiku
Stránky, web: 71
Klíčová slova: Kartografické listy, Papua-Nová Guinea, zpráva
RIV:
Odkaz na plnou verzi: http://gis.fns.uniba.sk/kartografickelisty/archiv/KL20/8.pdf
Abstrakt: V loňském čísle časopisu Kartografické listy (19/2011) vyšel mj. článek autorského kolektivu Bláha–Soukup–Balcerová věnovaný analýze mentálních map obyvatel vesnice Yawan, která se nachází v relativně odlehlé části Papuy-Nové Guineje v provincii Morobe. Autoři se v rámci této interdisciplinární analýzy věnovali antropologickému, kartografickému a psychologickému rozboru mentálních map žáků ve vesnici Yawan a součástí článku byla i řada ukázek těchto map. Přičiněním doc. Jána Ferance se podařilo včas dopravit několik exemplářů časopisu do Prahy ještě před odletem dr. Soukupa na Papuu-Novou Guineu na začátku září loňského roku. Obyvatelé vesnice Yawan se tak mohli s potěšením seznámit s výsledky výzkumu a časopis Kartografické listy se stal součástí jejich místní knihovny.
Project-Id-Version: jackdaniel<br />
Report-Msgid-Bugs-To: <br />
POT-Creation-Date: 2019-10-11 13:03+0200<br />
PO-Revision-Date: 2019-10-11 13:02+0100<br />
Last-Translator: Tomáš Linhart <tomas.linhart@arbes.com><br />
Language-Team: Czech <kde-i18n-doc@kde.org><br />
MIME-Version: 1.0<br />
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8<br />
Content-Transfer-Encoding: 8bit<br />
Language: cs<br />
X-Generator: Poedit 1.5.5<br />
Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;<br />
Přehled publikací