Orbis Pictus (exhibition of Czech and foreign creation of school atlases)

Journal / Conference: Week of geography 2012
Authors: Jan D. Bláha, Milan Dočekal, Ivan Farský
Year: 2012
Number:
Category of Publication: Exhibition
Pages, web:
Keywords: atlas, school atlas, exhibition
RIV:
Link to full version:
Abstract: V rámci Týdne geografie 2012 uspořádala katedra geografie po pěti letech opět výstavu atlasů. Tentokrát svou pozornost autoři výstavy zaměřili zejména na školní atlasovou tvorbu. K vidění byly jednak staré školní atlasy, jednak soudobé školní atlasy z Evropy i ze vzdálenějších koutů světa.
Project-Id-Version: <br />
Report-Msgid-Bugs-To: <br />
POT-Creation-Date: 2019-10-11 13:03+0200<br />
PO-Revision-Date: <br />
Last-Translator: Tomáš Linhart <tomas.linhart@arbes.com><br />
Language-Team: <br />
MIME-Version: 1.0<br />
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8<br />
Content-Transfer-Encoding: 8bit<br />
X-Generator: Poedit 1.5.5<br />
List of Publications