Katolická poutní místa v Česku na počátku 21. století podle konání poutě během kalendářního roku

Časopis / Konference: Nakladatelství P3K
Autoři: Zdeněk Kučera a kol. (Jan D. Bláha, Silvie Kučerová, Martina Hupková, Daniel Reeves)
Rok: 2012
Číslo:
Druh publikace: Mapa se speciální obsahem
Stránky, web: 22 s. + mapa formátu A2
Klíčová slova: mapa, poutní místa, římsko-katolická církev
RIV:
Odkaz na plnou verzi: https://www.researchgate.net/publication/307631286_Katolicka_poutni_mista_v_Cesku_na_pocatku_21_stoleti_podle_konani_poute_behem_kalendarniho_roku
Abstrakt: Každý z nás žije v určité oblasti a navštěvuje místa, která jsou pro něj z nějakého důvodu významná, ať už se na nich jednoduše cítí dobře, symbolizují pro něj to, co považuje v životě za důležité, odrážejí minulost i současnost regionu či zde pravidelně potkává své dobré známé. Společným znakem takových důležitých míst je, že v sobě spojují mnoho odlišných hodnot, a tím vzájemně propojují i různé lidi. Návštěvníci na tato místa sice přicházejí z rozličných důvodů, avšak se společným zájmem o místo samotné. Domníváme se, že mezi takové lokality patří i poutní místa. Ostatně náš počáteční krok k tvorbě mapy znázorňující období konání poutí na jednotlivých katolických poutních místech během kalendářního roku, kterou tato brožura doprovází, nebyl také čistě náboženský.
Project-Id-Version: jackdaniel<br />
Report-Msgid-Bugs-To: <br />
POT-Creation-Date: 2019-10-11 13:03+0200<br />
PO-Revision-Date: 2019-10-11 13:02+0100<br />
Last-Translator: Tomáš Linhart <tomas.linhart@arbes.com><br />
Language-Team: Czech <kde-i18n-doc@kde.org><br />
MIME-Version: 1.0<br />
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8<br />
Content-Transfer-Encoding: 8bit<br />
Language: cs<br />
X-Generator: Poedit 1.5.5<br />
Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;<br />
Přehled publikací