Eva Semotanová: Mapy Čech, Moravy a Slezska v zrcadle staletí

Journal / Conference: Kartografie a geoinformatika (Praha, ISSN 1212-4419)
Authors: Jan Bláha, Jakub Veverka
Year: 2003
Number: 2
Category of Publication: Review
Pages, web: s. 61-63
Keywords:
RIV:
Link to full version:
Abstract: Recenze se zabývá publikací známé historičky Evy Semotanové "Mapy Čech, Moravy a Slezska v zrcadle staletí". Podrobně se věnuje a rozebírá jednotlivé kapitoly knihy, posuzuje polygrafické i obsahové zpracování, nicméně hned v úvodu upozorňuje, že se vzhledem k interdisciplinárnímu charakteru publikace jedná pouze o pohled kartografů. Srovnává dílo s předchozími publikacemi podobného zaměření (Kuchař, 1958 a Boguszak a Císař, 1961). Naznačuje tak, že podobná publikace tu již několik desítek let chyběla a předvídá, že se tato publikace jistě stane pomocníkem jak historiků, tak kartografů se zájmem o staré mapy.
Project-Id-Version: <br />
Report-Msgid-Bugs-To: <br />
POT-Creation-Date: 2019-10-11 13:03+0200<br />
PO-Revision-Date: <br />
Last-Translator: Tomáš Linhart <tomas.linhart@arbes.com><br />
Language-Team: <br />
MIME-Version: 1.0<br />
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8<br />
Content-Transfer-Encoding: 8bit<br />
X-Generator: Poedit 1.5.5<br />
List of Publications