Znázornění času a tvorba časové legendy v animovaných kartografických dílech

Časopis / Konference: Geografie (ISSN 1212-0014)
Autoři: Lukáš Vít, Jan D. Bláha
Rok: 2013
Číslo: 1
Druh publikace: Článek v periodiku
Stránky, web: s. 40–58
Klíčová slova: čas, kartografie, časová legenda, animovaná mapa, bitva
RIV:
Odkaz na plnou verzi: https://geografie.cz/media/pdf/geo_2013118010040.pdf
Abstrakt: Článek analyzuje do hloubky možnosti grafické prezentace času v animovaných kartografických dílech. Po stručném úvodu, který se zabývá úlohou času a děje v rámci kartografické tvorby, jsou zmíněny způsoby, které se pro vyjádření času v kartografických animacích běžně používají, a je naznačena jejich slabina: tyto způsoby totiž zpravidla nereflektují časoprostorový průběh událostí, které kartografické dílo zachycuje. Článek proto ve své následující části navrhuje obecný postup, který lze doporučit při návrhu a tvorbě časových legend pro animované mapy tak, aby byl tento nedostatek odstraněn. Tento obecný postup je následně aplikován na modelovou skupinu kartografických děl, která znázorňují historické bitvy.
Project-Id-Version: jackdaniel<br />
Report-Msgid-Bugs-To: <br />
POT-Creation-Date: 2019-10-11 13:03+0200<br />
PO-Revision-Date: 2019-10-11 13:02+0100<br />
Last-Translator: Tomáš Linhart <tomas.linhart@arbes.com><br />
Language-Team: Czech <kde-i18n-doc@kde.org><br />
MIME-Version: 1.0<br />
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8<br />
Content-Transfer-Encoding: 8bit<br />
Language: cs<br />
X-Generator: Poedit 1.5.5<br />
Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;<br />
Přehled publikací