Hodnocení mentálních map v GIS

Časopis / Konference: Informace ČGS (ISSN 1213-1075)
Autoři: Martina Kynčlová-Tihonová, Jan D. Bláha
Rok: 2013
Číslo: 1
Druh publikace: Článek v periodiku
Stránky, web: s. 1–15
Klíčová slova: mentální mapa, GIS, hodnocení přesnosti
RIV:
Odkaz na plnou verzi: http://geography.cz/informace-cgs/wp-content/uploads/downloads/2013/04/icgs012013_kynclova_blaha.pdf
Abstrakt: Článek se zabývá možnostmi hodnocení přesnosti mentálních map pomocí nástrojů geoinformačních systémů (GIS). Nejprve je nutné definovat, jaké mentální mapy a za jakých podmínek lze v GIS hodnotit. Následně je představeno několik různých metod hodnocení tvarové a polohové přesnosti mentálních map, které jsou založeny na metodách GIS. Při vytváření metod je kladen důraz na co nejvyšší univerzálnost a automatizaci postupu hodnocení. U každé navržené metody jsou diskutovány její výhody, nevýhody a možnosti použití. V závěru příspěvku je vedena diskuze o vhodnosti využití GIS v této problematice obecně.
Project-Id-Version: jackdaniel<br />
Report-Msgid-Bugs-To: <br />
POT-Creation-Date: 2019-10-11 13:03+0200<br />
PO-Revision-Date: 2019-10-11 13:02+0100<br />
Last-Translator: Tomáš Linhart <tomas.linhart@arbes.com><br />
Language-Team: Czech <kde-i18n-doc@kde.org><br />
MIME-Version: 1.0<br />
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8<br />
Content-Transfer-Encoding: 8bit<br />
Language: cs<br />
X-Generator: Poedit 1.5.5<br />
Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;<br />
Přehled publikací