Mentální mapa Česka v podání českých žáků základních a středních škol

Časopis / Konference: Geografie (ISSN 1212-0014)
Autoři: Jan D. Bláha, Tereza Pastuchová Nováková
Rok: 2013
Číslo: 1
Druh publikace: Článek v periodiku
Stránky, web: s. 59–76
Klíčová slova: mentální mapa, geografické vzdělávání, kartografické znázornění, preference bydlení, Česko
RIV:
Odkaz na plnou verzi: https://geografie.cz/media/pdf/geo_2013118010059.pdf
Abstrakt: Článek představuje výzkum zaměřený na představy o prostorovém uspořádání a geografii Česka u českých žáků základních a středních škol. V článku jsou prezentovány výsledky tří základních částí výzkumu: obsahová analýza jednotlivých mentálních map žáků, analýza přesnosti umístění hlavního města Prahy na těchto mentálních mapách a analýza map preferencí žáků pro bydlení. Specifikem výzkumu je zaměření na kartografické znázornění výsledků. První část výzkumu využívá tzv. agregovaných mentálních map, v druhé části jsou pomocí GIS měřeny odchylky lokalizace Prahy v jednotlivých mentálních mapách od „správné“ polohy Prahy. Třetí část výzkumu využívá opět agregace mentálních map a pomocí znakového klíče map zobrazuje preferenční bilanci jednotlivých zakreslených míst.
Project-Id-Version: jackdaniel<br />
Report-Msgid-Bugs-To: <br />
POT-Creation-Date: 2019-10-11 13:03+0200<br />
PO-Revision-Date: 2019-10-11 13:02+0100<br />
Last-Translator: Tomáš Linhart <tomas.linhart@arbes.com><br />
Language-Team: Czech <kde-i18n-doc@kde.org><br />
MIME-Version: 1.0<br />
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8<br />
Content-Transfer-Encoding: 8bit<br />
Language: cs<br />
X-Generator: Poedit 1.5.5<br />
Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;<br />
Přehled publikací