Nungon People of Uruwa: Drawings from Papua New Guinea

Časopis / Konference: 2 mapy
Autoři: Authors: J. Hubeňáková, M. Soukup
Rok: 2012
Číslo:
Druh publikace: Mapa/mapy v publikaci
Stránky, web: 163 s. (s. 13-14)
Klíčová slova: kultura, Papua-Nová Guinea, kresby, terénní výzkum
RIV:
Odkaz na plnou verzi:
Abstrakt: Na základě terénního výzkumu na Papui-Nové Guineji vydali Julie Hubeňáková a Martin Soukup knihu Nungon People of Uruwa. Pro studium etnické skupiny Nungon z horských oblastí provincie Morobe zvolili originální způsob. Jejich kulturu popisují a interpretují na základě kreseb, které vytvořili žáci místní základní školy. Kniha je příspěvkem k rozvoji studia vizualizace a reprezentace kultury prostřednictvím nativních kreseb.
Project-Id-Version: jackdaniel<br />
Report-Msgid-Bugs-To: <br />
POT-Creation-Date: 2019-10-11 13:03+0200<br />
PO-Revision-Date: 2019-10-11 13:02+0100<br />
Last-Translator: Tomáš Linhart <tomas.linhart@arbes.com><br />
Language-Team: Czech <kde-i18n-doc@kde.org><br />
MIME-Version: 1.0<br />
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8<br />
Content-Transfer-Encoding: 8bit<br />
Language: cs<br />
X-Generator: Poedit 1.5.5<br />
Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;<br />
Přehled publikací