Mapa katolických poutních míst

Časopis / Konference: ArcRevue
Autoři: Jan D. Bláha, Zdeněk Kučera, Silvie R. Kučerová
Rok: 2013
Číslo: 2
Druh publikace: Článek v periodiku
Stránky, web: s. 8–10
Klíčová slova: poutní místo, katolická církev, tvorba mapy, GIS
RIV:
Odkaz na plnou verzi: http://download.arcdata.cz/ArcRevue/2013/arcrevue_2_2013.pdf
Abstrakt: Centrum pro výzkum v kulturní a historické geografii (Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta) se dlouhodobě věnuje otázkám různých forem identity, dědictví a náboženství. Reflektuje přitom jejich přesah do tematických oblastí regionální geografie, výzkumu proměn krajiny a osídlení, institucionalizace a rozvoje regionů a geografického vzdělávání. Jedním z výstupů projektu věnovaného poutním místům v Česku byla rovněž odborná mapa s doprovodným textem, nazvaná Katolická poutní místa v Česku na počátku 21. století podle konání poutě během kalendářního roku.
Project-Id-Version: jackdaniel<br />
Report-Msgid-Bugs-To: <br />
POT-Creation-Date: 2019-10-11 13:03+0200<br />
PO-Revision-Date: 2019-10-11 13:02+0100<br />
Last-Translator: Tomáš Linhart <tomas.linhart@arbes.com><br />
Language-Team: Czech <kde-i18n-doc@kde.org><br />
MIME-Version: 1.0<br />
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8<br />
Content-Transfer-Encoding: 8bit<br />
Language: cs<br />
X-Generator: Poedit 1.5.5<br />
Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;<br />
Přehled publikací