Ideqqi: keramika Kabylských žen

Časopis / Konference: Národopisná revue (ISSN 0862-8351), 1 mapa
Autoři: Author: B. Půtová
Rok: 2013
Číslo: 3
Druh publikace: Mapa/mapy v publikaci
Stránky, web: s. 159–168 (s. 159)
Klíčová slova: Kabylové; keramika; ženy; výroba; jíl
RIV:
Odkaz na plnou verzi: http://revue.nulk.cz
Abstrakt: Kabylové představují berberské etnikum žijící v horské oblasti severovýchodního Alžírska nazývané Kabylie. Kabylská společnost se vyznačuje specifickými normami, kulturními kódy a pravidly, která jsou součástí mytického a obřadního systému. Ženy jsou spojovány s řemeslnou a uměleckou produkcí. Výroba keramiky je v kabylské společnosti přirovnávána k životnímu cyklu rostlin. Kabylská keramika byla spíše klasifikována na základě funkce nebo formální analogie než podle lokálního původu.
Project-Id-Version: jackdaniel<br />
Report-Msgid-Bugs-To: <br />
POT-Creation-Date: 2019-10-11 13:03+0200<br />
PO-Revision-Date: 2019-10-11 13:02+0100<br />
Last-Translator: Tomáš Linhart <tomas.linhart@arbes.com><br />
Language-Team: Czech <kde-i18n-doc@kde.org><br />
MIME-Version: 1.0<br />
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8<br />
Content-Transfer-Encoding: 8bit<br />
Language: cs<br />
X-Generator: Poedit 1.5.5<br />
Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;<br />
Přehled publikací