Návrh postupu hodnocení kartografických děl z hlediska estetiky a uživatelské vstřícnosti

Journal / Conference: Geodetický a kartografický obzor (Praha, ISSN 0016-7096)
Authors: Jan D. Bláha
Year: 2006
Number: 5
Category of Publication: Article in Journal
Pages, web: s. 92-97
Keywords: hodnocení kartografických děl, uživatelská vstřícnost, estetika, kritéria hodnocení
RIV:
Link to full version: http://archivnimapy.cuzk.cz/zemvest/cisla/Rok200605.pdf
Abstract: Od té doby, co jsou prováděna hodnocení kartografických děl, naráží jejich autoři na problém, jak objektivizovat a konkretizovat tu jeho část, která se zabývá otázkou estetiky. Je nasnadě, že tento druh hodnocení je natolik specifickým fenoménem, že si zaslouží svůj vlastní postup. Příspěvek naznačuje možnosti, které takové hodnocení má, a navrhuje jeden z jeho možných postupů.
Project-Id-Version: <br />
Report-Msgid-Bugs-To: <br />
POT-Creation-Date: 2019-10-11 13:03+0200<br />
PO-Revision-Date: <br />
Last-Translator: Tomáš Linhart <tomas.linhart@arbes.com><br />
Language-Team: <br />
MIME-Version: 1.0<br />
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8<br />
Content-Transfer-Encoding: 8bit<br />
X-Generator: Poedit 1.5.5<br />
List of Publications