Přírodní a společenská rizika jako ústřední téma Zeměpisné olympiády 2014

Časopis / Konference: Geografické rozhledy (Praha, ISSN 1210-3004)
Autoři: S. R. Kučerová, M. Šobr, H. Svobodová, J. D. Bláha
Rok: 2013
Číslo: 2
Druh publikace: Článek v periodiku
Stránky, web: s. 19
Klíčová slova: zeměpisná olympiáda, přírodní rizika, společenská rizika
RIV:
Odkaz na plnou verzi:
Abstrakt: Účastníci Zeměpisné olympiády (dále ZO) a jejich učitelé si pochopitelně přejí v soutěži uspět, a proto se chtějí na ZO připravit. Vždy se tak zajímají o témata, na něž se bude dané soutěžní kolo zaměřovat. Organizátoři se každoročně snaží v propozicích k vyhlášení ZO (pro letošní 16. ročník 2013/2014 ke stažení na http://www.zemepisnaolympiada.cz) témata blíže specifikovat.
Project-Id-Version: jackdaniel<br />
Report-Msgid-Bugs-To: <br />
POT-Creation-Date: 2019-10-11 13:03+0200<br />
PO-Revision-Date: 2019-10-11 13:02+0100<br />
Last-Translator: Tomáš Linhart <tomas.linhart@arbes.com><br />
Language-Team: Czech <kde-i18n-doc@kde.org><br />
MIME-Version: 1.0<br />
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8<br />
Content-Transfer-Encoding: 8bit<br />
Language: cs<br />
X-Generator: Poedit 1.5.5<br />
Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;<br />
Přehled publikací