Olympijské hry: geopolitické souvislosti

Časopis / Konference: Geografické rozhledy (Praha, ISSN 1210-3004)
Autoři: Jiří Anděl, Jan D. Bláha
Rok: 2014
Číslo: 3
Druh publikace: Článek v periodiku
Stránky, web: s. 28-30
Klíčová slova: letní olympijské hry, geopolitika, diferenciace světa, hodnocení zemí světa
RIV:
Odkaz na plnou verzi:
Abstrakt: Na olympijské hry se většinou pohlíží jako na symbol, jenž posiluje světový mír a proklamativně i globální spolupráci mezi národy. Takovou představu moderním hrám vtiskl zakladatel jejich tradice baron Pierre de Coubertin. Stejně významná a mnohdy i primární je funkce geopolitická.
Project-Id-Version: jackdaniel<br />
Report-Msgid-Bugs-To: <br />
POT-Creation-Date: 2019-10-11 13:03+0200<br />
PO-Revision-Date: 2019-10-11 13:02+0100<br />
Last-Translator: Tomáš Linhart <tomas.linhart@arbes.com><br />
Language-Team: Czech <kde-i18n-doc@kde.org><br />
MIME-Version: 1.0<br />
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8<br />
Content-Transfer-Encoding: 8bit<br />
Language: cs<br />
X-Generator: Poedit 1.5.5<br />
Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;<br />
Přehled publikací